Είναι συχνό φαινόμενο η λήψη του χαπιού να προκαλεί διαταραχή στον καταμήνιο κύκλο λόγω της ορμόνης που περιέχει. Δεν υπάρχει σαφής απαγόρευση για συχνή χρήση του, αλλά θα ήταν σωστό σε περίπτωση που χρειαστεί λήψη πάνω από δυο φορές σε διάστημα ενός χρόνου να γίνει συζήτηση με τον γιατρό για μια πιο μόνιμη αντισυλληπτική μέθοδο.