• Χρήση αντισυλληπτικών δισκίων από την επομένη ημέρα
  • Τοποθέτηση ενδομήτριου σπειράματος (spiral)
  • Πιο γνωστή και εύκολη μέθοδος είναι η χρήση του χαπιού της επομένης ημέρας όπως έχει συνηθιστεί να ονομάζεται after morning pill