Υπάρχουν ειδικές εξετάσεις ανίχνευσης του ιού που στηρίζονται στην ανάλυσή του (γονιδιώματος) DNA του ιού με μοριακές τεχνικές. Οι εξετάσεις αυτές μπορούν να ανακαλύψουν τον ιό και τον τύπο του ιού ακόμα και στα αρχικά στάδια της λοίμωξης.

Η δοκιμασία κατά Παπανικολάου αποτελεί μια εξέταση μέσω της οποίας αναγνωρίζονται τα προσβεβλημένα από τον ιό HPV κύτταρα καθώς και οι μεταγενέστερες επιδράσεις του ιού στα κύτταρα αυτά. Οι πιο συχνές βλάβες είναι χαμηλής επικινδυνότητας και υποστρέφουν μόνες τους. Πιο σπάνια έχουμε υψηλού βαθμού αλλοιώσεις που χρήζουν θεραπείας. 

Ο ιός είναι συμπτωματικός και δεν γίνεται αντιληπτός από την/τον ασθενή παρά μόνο στην περίπτωση ανάπτυξης γεννητικών (οξύτονων) κονδυλωμάτων στα έξω γεννητικά όργανα. Η απουσία οξύτονων κονδυλωμάτων στο αιδοίο και η ύπαρξη συμπτωματικής HPV λοίμωξης στον τράχηλο της μήτρας είναι πάντως το πλέον συνηθισμένο.

Αδιαμφισβήτητα οι σεξουαλικές επαφές αποτελούν την συχνότερη αιτιολογία μετάδοσης των ιών αυτών, χωρίς μάλιστα να απαιτείται πάντα πλήρης διείσδυση κατά τη σεξουαλική επαφή. Οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική οδός μετάδοσης, όπως μέσω των χεριών ή μέσω υφασμάτων, δεν μπορεί να αποκλεισθεί.

Οι άνδρες οι οποίοι προσβάλλονται από κακοήθεις τύπους HPV μπορούν να αναπτύξουν καρκίνο του πρωκτού ή καρκίνο του πέους. Η συχνότητα εμφάνισης των καρκίνων αυτών είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με την αντίστοιχη των γυναικών. Ο άνδρας φαίνεται ότι είναι κυρίως φορέας της λοίμωξης (μεταφέρει και μεταδίδει τον ιό HPV, δεν νοσεί), ενώ συγχρόνως αποδεικνύεται ικανότερος (ο ανδρικός οργανισμός) να υποστρέφει τις βλάβες. Οι καλοήθεις τύποι προκαλούν την ανάπτυξη γεννητικών κονδυλωμάτων όπως και στη γυναίκα.

Οι υψηλού κινδύνου τύποι HPV, αν δεν υποστρέψουν με τη βοήθεια του ανοσολογικού συστήματος μπορούν να προκαλέσουν στη γυναίκα συνηθέστερα καρκίνο τραχήλου μήτρας, και σπανιότερα καρκίνο του κόλπου ή καρκίνο του αιδοίου. Οι χαμηλού κινδύνου τύποι ενίοτε προκαλούν γεννητικά κονδυλώματα τα οποία δεν είναι καρκίνος. Αξίζει να τονισθεί ότι η πλειοψηφία των μολύνσεων από τον ιό HPV δεν οδηγεί σε καρκίνο.

Η αυτοεξέταση του μαστού είναι απαραίτητη σε κάθε ηλικία μετά την ολοκλήρωση της εφηβείας και πολύ χρήσιμη για τον εντοπισμό πιθανών παθολογικών καταστάσεων.

Σε τακτικό έλεγχο η γυναίκα οφείλει να ελέγχει και να κάνει την πρώτη μαστογραφία αναφοράς στην πενταετία από 35-40 χρονών.

Σε περίπτωση ιστορικού με καρκίνο μαστού στην οικογένεια, ο έλεγχος πρέπει να ξεκινήσει μια δεκαετία νωρίτερα από την ηλικία που νόσησε η συγγενής.

Είναι συχνό φαινόμενο η λήψη του χαπιού να προκαλεί διαταραχή στον καταμήνιο κύκλο λόγω της ορμόνης που περιέχει. Δεν υπάρχει σαφής απαγόρευση για συχνή χρήση του, αλλά θα ήταν σωστό σε περίπτωση που χρειαστεί λήψη πάνω από δυο φορές σε διάστημα ενός χρόνου να γίνει συζήτηση με τον γιατρό για μια πιο μόνιμη αντισυλληπτική μέθοδο.

  • Χρήση αντισυλληπτικών δισκίων από την επομένη ημέρα
  • Τοποθέτηση ενδομήτριου σπειράματος (spiral)
  • Πιο γνωστή και εύκολη μέθοδος είναι η χρήση του χαπιού της επομένης ημέρας όπως έχει συνηθιστεί να ονομάζεται after morning pill